Commissions

NKF Karate Do Federation of India

Referee council

ashok_darda

Ashok Darda

Chairman - (U.P.)
mayurpatole

Ms Mayur Patole

Vice Chairman - (Maharashtra)
kuldeep_singh

Kuldeep Singh

Vice Chairman (Punjab)
ravind_kaushik

Ravinder Kaushik

Secretary

Members - Referee council

Sensei-Vijay-bhat-(Gujarat)

Vijay Bhatt

Gujarat
hemant_sharma

Hemant Sharma

Haryana
sushil_sharma

Sushil Sharma

Haryana
rakesh+pal

Rakesh Pal

Delhi

Sports Commission

sahadev

Sahadev

Chairman (Telangana)
vastu_chauhan

Vastu chauhan

Vice Chairman (Gujarat)
vijay_saw

Vijay Saw

Vice Chairman (W/B)
amit_singh

Amit singh

Secretary (J&K)

Members - Sport commission

rishi_pal

Rishi Pal

(Uttarakhand)
rinku_kashyap

Rinku Kashyap

(Haryana)
jai_kumar

Jai kumar Sen

(Rajasthan)
yaseen

Yaseen

(Andhra Pradesh)
Vyomesh

Vyomkesh

(Bihar)

Technical Commission

laldarda

Sensei Lal Darda

(Uttar Pradesh)

Legal Commission

vedPrakash

Advocate Vedprakash

Chairman (Delhi)
pawan_kumar_sharma

Advocate Pawan kumar Sharrma

Vice Chairman (Rajasthan)
abhijit_paul

Advocate Abhijit Paul

Secretary (West Bengal)

Affiliation Commission

laldarda

Sensei Lal Darda

Chairman (Uttar Pradesh)
ajay_sharma_raj

Dr Ajay Sharma

Member (Rajasthan)
yogesh_kalra

Yogesh Kalra

Member (Haryana)